• Dospělý (25+ let)
  • Mládežník (12 – 24 let)
  • Dítě (2 – 11 let)
  • Batole (0 – 23 měsíců)

Projekt s podporou Evropské unie

V roce 2019 získala firma Zaletsi.cz, s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. Z.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Zaletsi.cz, s.r.o. na projekt Agregátor cestovatelských tipů v Praze za účelem vytvoření moderní cestovatelské aplikace. Očekávaným výstupem je webová prezentace.

Projekt Agregátor cestovatelských tipů je spolufinancován Evropskou unií.